Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences

Mød en medarbejder

Her kan jeg udvikle mine kompetencer

Som nyuddannet startede jeg som barselsvikar med ansvar for at understøtte det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser, og nu er jeg blevet fastansat. Regionerne har som arbejdsgiver ansvaret for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og det gør vi i samarbejde med regionerne og en lang række eksterne parter. Jeg har været utrolig glad for barselsvikariatet, kollegerne og samarbejdet på tværs. Det har været spændende at udvikle viden, inspiration og vejledning til de regionale arbejdspladser, så de kan forebygge og handle på problemstillingerne lokalt. Jeg kan godt lide at have arbejdsgiverkasketten på, og det får jeg brug for i min rolle som forhandler. Her får jeg chancen for at udvikle nye kompetencer, når jeg skal arbejde med aftaler og overenskomster.
Ane
Forhandler og cand.scient.pol.

Hvis man tager ansvar, får man også ansvar

"Jeg er forhandler på almen praksis-området og varetager interesserne for patienterne og det samlede sundhedsvæsen. Resultaterne af forhandlingerne har en meget konkret indvirkning på læger og patienters hverdag, og det er vigtigt for mig. Jeg kan godt lide det ansvar, og jeg oplever stor tiltro til mit arbejde. Som forhandler skal du sætte dig grundigt ind i den faglige substans, og dét motiverer mig. Du skal også være god til relationer, kunne vurdere potentielle politiske udfaldsrum og have blik for andre menneskers interesser. Det handler om at finde de bedste løsninger, som begge parter kan se sig i, og det gør man ved at fortsætte samtalen og lytte til den anden.”
Gregers
Forhandler og cand.scient.pol.

Jeg bidrager til en vigtig samfundsmæssig opgave

Jeg sekretariatsbetjener Regionernes it-råd, og jeg har særligt fokus på projektrådgivning, risikovurdering og porteføljestyring for fællesregionale it- og digitaliseringsprojekter. Formålet er at skabe mere sundhed for pengene, og det er vigtigt for mig, at jeg bidrager til en så vigtig samfundsmæssig opgave. Det er et fedt job, når man er strukturmenneske som mig, og jeg har nogle gode kolleger, hvor vi sparrer på tværs. Det er meget tilfredsstillende at skabe overblik, tilrettelægge gode processer, rådgive og bidrage til, at det politiske og strategiske niveau kan træffe beslutninger på et så oplyst grundlag som muligt.
Rie
Projektrådgiver og cand.ling.merc.

Faktabaseret politikudvikling

Jeg beskæftiger mig med klimatilpasning, beskyttelse af grundvand og jordforurening. Her fokuserer jeg på det, jeg kalder faktabaseret politikudvikling. De saglige argumenter skal være underbygget af den fysiske virkelighed, og hvor det giver bedst mening med regionale løsninger. Samtidig har jeg frihed til at være kreativ og opfindsom ved at synliggøre dilemmaer og muligheder og tale regionernes miljøopgaver ind i en større dagsorden om den grønne omstilling. Det er også motiverende at kunne trække tråde mellem EU-lovgivning, Christiansborg og regionernes driftsopgaver og i sidste ende binde det sammen til noget, der er politisk gangbart.
Christian
Specialist og geolog

Jeg får tingene til at glide

Som sekretær får jeg tingene til at glide. Jeg elsker, at opgaverne er så forskellige, og at dagene aldrig er ens. Så jeg veksler mellem at jonglere med kalendere, arrangere seminarer, planlægge konferencer, udsende dagsordener til politiske udvalg og skabe overblik over aktindsigter. Det er meningsfuldt for mig at arbejde med sundhedsområdet, fordi det er så vigtigt for så mange. Ud over et fagligt spændende miljø er vi også meget sociale, vi sørger for at pleje de gode relationer, og det betyder enormt meget for, at vi trives.
Nina
Sekretær og HK'er

Der er tillid til mig som teamleder

Jeg føler, at jeg gør gavn i min rolle som teamleder, og jeg oplever opbakning fra både medarbejdere og chefer. Det er motiverende at mærke tillid til, at jeg kan trække af på en række faglige beslutninger. Som relativt ny teamleder er det rart, at jeg er blevet tilbudt en teamlederuddannelse. På den måde oplever jeg, at Danske Regioner understøtter mig og klæder mig på til at udfylde min rolle som teamleder.
Helene
Teamleder og cand.jur.

Jeg har egne ansvarsområder

Som studerende får jeg chancen for at koble min teoretiske viden om politik og forvaltning med de konkrete opgaver på sundhedsområdet her i huset. Det er tilfredsstillende at bidrage til så vigtige områder som fx kræftpakke V eller den præhospitale indsats. Jeg bistår fx konsulenterne med at finde data til brug for høringssvar og folketingsspørgsmål. Og jeg har egne ansvarsområder, hvilket er meget motiverende. Det kan fx være at indhente og bearbejde tal på responstider for ambulancer og akutlægebiler.
Kristian
Studentermedhjælper - læser politik og forvaltning på RUC
Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
Tlf.: 35 29 81 00
Mail: regioner@regioner.dk