Ansættelsesprocessen trin for trin

Her kan du læse mere om, hvad du kan forvente dig af ansættelsesprocesen i Danske Regioner

Send os din ansøgning
Du kan søge en af vores ledige stillinger via vores ansøgningsmodul her på siden. Når du har uploadet din ansøgning, modtager du en kvittering på, at vi har modtaget din ansøgning. Når ansøgningsfristen er nået, så gennemgår vi alle ansøgningerne og udvælger de kandidater, vi gerne vil indkalde til første samtale. Er du en af de udvalgte kandidater, kontakter vi dig med henblik på at finde et tidspunkt for den første samtale.
Første samtale
Første samtale starter typisk med, at du skal lave en skriftlig opgave. Opgaven vil ligne de arbejdsopgaver, der ligger i stillingen. Umiddelbart herefter begynder selve samtalen. Der sættes ca. en time af til selve samtalen. Samtalen foregår typisk med centerchefen og en eller flere erfarne medarbejdere fra centeret. Formålet med samtalen er at få uddybet dine faglige og personlige kompetencer og få indsigt i din motivation for at søge jobbet. Samtidig vil vi gerne fortælle dig om arbejdet i Danske Regioner. På baggrund af opgaven og samtalen vurderer vi, om du skal videre i ansættelsesforløbet.
Test og anden samtale
Når du bliver inviteret til anden samtale, beder vi dig ofte besvare en personlighedstest inden samtalen. I så tilfælde får du tilsendt et link og kan udfylde testen online. Inden du skal ind til anden samtale, får du en personlig tilbagemelding på din test af en medarbejder fra HR, hvor I sammen gennemgår testens resultater, så vi har mulighed for at spørge ind, og du har mulighed for at korrigere, hvis du ikke kan genkende et resultat. Herefter begynder anden samtale med centerchefen og en eller flere fra centeret. Anden samtale skal vurdere din profil i forhold til centeret så vel som huset samlet set. Der spørges ind til dine tidligere erfaringer, samt dine forventninger til at arbejde i Danske Regioner.
Tilbud om job
Hvis vi efter anden samtale vurderer, at du vil være den bedst egnede kandidat til at varetage stillingen, tilbyder vi dig jobbet hos os. Siger du ja til jobtilbuddet begynder dialogen om ansættelseskontrakten.
Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
Tlf.: 35 29 81 00
Mail: regioner@regioner.dk
Powered by Emply